Rezerwacje - Stary Groń

Skiraport.pl
Ośrodek Wczasowy
"Pod Starym Groniem"

43-438 Brenna
Ul. Sportowa 4

     Rezerwacje

Prosimy zapoznać się z poniższą procedurą oraz regulaminem rezerwacji.
 1. Sprawdzamy czy dla danego domku (lub ośrodka) termin jest wolny (kolor zielony – wolny, kolor niebieski – wstępnie zarezerwowany, kolor czerwony – zarezerwowany).
 2. Poprawnie wypełniamy i wysyłamy formularz rezerwacji.
 3. Do 24h od wysłania formularza zostanie wysłany mail (z konta rezerwacje@starygron.pl) z potwierdzeniem wstępnej rezerwacji na adres (email) podany w zgłoszeniu.
 4. Dokonujemy wpłaty zaliczki zgodnie z zasadami podanymi w regulaminie rezerwacji.
 5. Niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty zaliczki na koncie ośrodka zostaje wysłane (na adres email podany w zgłoszeniu) potwierdzenie rezerwacji.
 6. Oczekujemy na Państwa przybycie.

Regulamin rezerwacji:
 1. Rezerwacji dokonujemy dla każdego domku osobno.
 2. Istnieje możliwość rezerwacji ośrodka (wyciąg, boisko, restauracja, itd. – tę informację wpisujemy w pole „Uwagi”).
 3. Rezerwacja ośrodka nie obejmuje rezerwacji domków.
 4. Opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem ośrodka obowiązującym w danym sezonie (aktualny cennik znajduje się na stronie z nasza ofertą.
 5. Zaliczka na poczet dokonanej rezerwacji wynosi 30% całkowitej opłaty i podlega wpłacie na konto:
  TOMEX sp. z o.o.
  ul. Sportowa 4
  43-438 Brenna
  Bank Spółdzielczy w Skoczowie oddział w Brennej
  45 8126 1020 0040 0796 2000 0010
  SWIFT POLUPLPR
  w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia wstępnej rezerwacji (decyduje data wpływu na konto ośrodka).
 6. Kaucja za pobyt w domku w wysokości 100,00 zł.(słownie sto złotych) pobierana jest przy zakwaterowaniu. Przy wyjeżdzie kaucja zostaje zwrócona klientowi, o ile nie doszło do żadnych zniszczeń. Klient odpowiada za zwrot w stanie nie pogorszonym obiektu. Jeśli podczas pobytu dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń właściciel obiektu ma prawo do zużytkowania kaucji w całości na dokonanie koniecznych napraw.
 7. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00, a kończy o 11.00.
 8. Wszelkie sprawy związane z rezerwacjami dokonywane są za pośrednictwem konta rezerwacje@starygron.pl
 9. Rezygnacja z rezerwacji może być dokonana w formie pisemnej poprzez email (dla rezerwacji dokonanych przez internet).
 10. W razie rezygnacji z rezerwacji zgłoszonej:
  1. od 1 do 20 dni przed datą rozpoczęcia turnusu – wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi,
  2. do 21 dni przed datą rozpoczęcia turnusu – zwrotowi podlega 50% wpłaconej zaliczki pomniejszonej o odprowadzony wcześniej VAT (domki 8%, ośrodek 23%),
 11. W razie nie stawienia się zgłaszającego rezerwacje (bez powiadomienia) w ciągu 24 h od planowanego przyjazdu rezerwacja ulega anulowaniu.


Domek 1

Domek 1

Opis domku nr 1

Domek 2

Domek 2

Opis domku 2

Domek 3

Domek 3

Opis domku 3

Domek 4

Domek 4

Opis domku 4

Domek 5

Domek 5

Opis domku 5

Domek 6

Domek 6

Opis domku 6

Domek 7

Domek 7

Opis domku 7

Domek 8

Domek 8

Opis domku 8

Domek 9

Opis domku 9